COLEGAS

domingo, 20 de enero de 2013

A vaca cachena, unha raza vacuna autóctona en perigo.

A raza cachena á unha das razas vacunas autóctonas máis peculiares do país. Os seus cornos en forma de lira, unido ao seu pequeno tamaño, fan desta vaca unha raza especial. Habitante en orixe do SO Ourensán, nas serras do Xurés, o Quinxo ou Leboreiro, na Baixa Limia, e do outro lado da fronteira, en Portugal, no Parque Nacional da Peneda Gêres. As medidas de protección e recuperación postas en marcha a partir de 1996, fixeron que a vaca cachena extendese os seus dominios alén dos límites da provincia de Ourense, con explotacións nas catro provincias galegas.

A chegada da actual crise económica e os conseguintes recortes trouxeron consigo unha mala nova, a retirada das subencións para as explotacións de razas autóctonas, poñen en serio perigo a supervivencia das explotacións e a súa viabilidade económica a medio e longo prazo, e con elo, a supervivencia desta e doutras razas autóctonas.As orixes desta raza son confusas e pérdense na noite dos tempos. Se ven para algúns basándose na súa morfoloxía, estaría emparentada con outras razas do Norte de África, e polo tanto sería descandente do Bos primigenius mauritanicus, ou uro norteafricano. Para outros baseándose noutras das súas características, emparéntana co Bos bachyceros. Bóvido prehistórico contemporáneo a Bos primigenius, que aparece representado en algunhas pinturas rupestres e extinto en época indeterminada, e que pode en parte ser a orixe das razas coñecidas como "morenas do noroeste".

A sistemática das vacas e as diferentes especies ou subespecies que deron orixe ás diferentes razas actuais  está lonxe de ser resolta, e é obxeto de diferentes controversias, aínda na actualidade.

No hay comentarios:

Publicar un comentario