COLEGAS

lunes, 23 de mayo de 2011

Butres no Ribeiro.

Lonxe parecen estar xa os días nos que ver un butre na Galiza era case unha utopía, parece ser que as observacións desta especie anse facendo cada día máis frecuentes.

O butre común (Gyps fulvus) foi en tempos unha especie nidificante en Ourense, até o século XIX, a especie estaba presente cando menos na Ribeira Sacra, no Macizo Central Ourensán, e nas serras limítrofes con León, Zamora e Portugal.

Extinto con posterioridade, quizáis debido á unión de varios factores, como os cambios no agrorecta por parte do home, etc, non foi até finais do século XX cando o aumento das poboacións ibéricas supuxo un paulatino aumento das observacións na Galiza.

Na actualidade, aínda que non se confirmou a cría, despois de cada primaveira, os butres acoden aos montes galegos, hoxe moito menos poboados, na procura da comida que lles falta noutros puntos da Península. As serras limítrofes con Castela-León parecen ser as máis propicias para a observación da especie.

Proba desta expansión son estas imaxes, non moi boas, obtidas o pasado día 21 de maio de 2011 no Monte do San Trocado, pertencente ao concello de San Amaro, situado en plena bisbarra do Ribeiro. A observación foi de seis exemplares de butre común, que cicleando sobre o monte liscaron en dirección NE sobre a cunca do río Miño en aparente dirección á cidade de Ourense.

2 comentarios: